Mes: Gener de 2020

La mediació escolar.

La mediació escolar.

Aprendre a conviure comporta aprendre a resoldre conflictes. I resoldre conflictes comporta, alhora, la necessitat d’adquirir habilitats socials, lingüístiques, psicològiques… Davant d’un conflicte la persona es pot col·locar en cinc posicions diferents (competitivitat, evitació, compromís, acomodació o col·laboració). Per això, cal buscar maneres d’arribar a la negociació i al consens per resoldre aquestes situacions. Tot …

+ Read More

La llengua vehicular a l’escola.

La llengua vehicular a l’escola.

Tots els centres educatius de Catalunya tenen l’obligació de fer públic el seu Projecte Lingüístic de Centre. En aquest document, que deriva del Projecte Educatiu de Centre, han de quedar recollides les metodologies, l’organització, les hores i la visió que té el centre entorn de les llengües al centre. El sistema educatiu català té com …

+ Read More

Reducció de ràtios vs codocència.

Reducció de ràtios vs codocència.

L’autonomia dels centres educatius a Catalunya permet diversos sistemes per, aprofitant els recursos humans, atendre millor l’alta diversitat present per tal d’aprofundir en sistemes de personalització de l’ensenyament. Alguns centres han tendit a la reducció de ràtios. D’aquesta manera s’aprofiten les hores d’atenció a la diversitat i substitució per realitzar grups heterogenis en les matèries …

+ Read More

Pautes de protecció de dades per als centres educatius.

Pautes de protecció de dades per als centres educatius.

Fa poc l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya va publicar una guia on es recullen les pautes de protecció de dades per als centres educatius. En aquest document, a tall de resum, queden clars els deures que han d’assumir les escoles, els instituts, i tots els centres educatius, pel que …

+ Read More