Articles

Turisme escolar: quin és l’objectiu?

Turisme escolar: quin és l’objectiu?

Els centres educatius són endogàmics, és a dir, sovint s’emmirallen en si mateixos. L’arribada de professorat nou, de persones de pràctiques, de famílies participatives… pot aportar aire fresc, però és suficient per a l’actualització constant de l’equip docent? Actualment a Catalunya estem vivint un moment de canvi de paradigma en l’educació, on s’està realitzant un …

+ Read More

Personalització dels aprenentatges a través de l’avaluació.

Personalització dels aprenentatges a través de l’avaluació.

L’avaluació és, des del nostre punt de vista, l’eina clau en els processos de millora dels centres educatius. Si realment volem fer processos de canvi significatius no podem partir de cap altra visió que no impliqui modificar l’avaluació tal i com s’ha entès històricament. En les darreres entrades hem parlat d’aquesta importància, així com de …

+ Read More

Com compartir els criteris d’avaluació: la conversa.

Com compartir els criteris d’avaluació: la conversa.

Seguint amb el tema de l’avaluació, on ja n’hem parlat a la darrera entrada, hem explicat que un dels inicis en els canvis metodològics és compartir els criteris d’avaluació amb el nostre alumnat. Però, com ho hem de fer? Quan indiquem la necessitat de compartir els criteris d’avaluació volem anar molt més enllà del simple …

+ Read More

Canvis reals a l’aula: per on començar?

Canvis reals a l’aula: per on començar?

Quin ha de ser el motor del canvi si realment volem assolir uns nivells d’adquisició de les competències bàsiques del nostre alumnat òptim? Com ens podem assegurar que els infants donen el màxim de si mateixos fins assolir la màxima capacitació? Sens dubte en l’avaluació trobem la resposta. L’avaluació és un mecanisme a través del …

+ Read More

La mediació escolar.

La mediació escolar.

Aprendre a conviure comporta aprendre a resoldre conflictes. I resoldre conflictes comporta, alhora, la necessitat d’adquirir habilitats socials, lingüístiques, psicològiques… Davant d’un conflicte la persona es pot col·locar en cinc posicions diferents (competitivitat, evitació, compromís, acomodació o col·laboració). Per això, cal buscar maneres d’arribar a la negociació i al consens per resoldre aquestes situacions. Tot …

+ Read More

La llengua vehicular a l’escola.

La llengua vehicular a l’escola.

Tots els centres educatius de Catalunya tenen l’obligació de fer públic el seu Projecte Lingüístic de Centre. En aquest document, que deriva del Projecte Educatiu de Centre, han de quedar recollides les metodologies, l’organització, les hores i la visió que té el centre entorn de les llengües al centre. El sistema educatiu català té com …

+ Read More

Reducció de ràtios vs codocència.

Reducció de ràtios vs codocència.

L’autonomia dels centres educatius a Catalunya permet diversos sistemes per, aprofitant els recursos humans, atendre millor l’alta diversitat present per tal d’aprofundir en sistemes de personalització de l’ensenyament. Alguns centres han tendit a la reducció de ràtios. D’aquesta manera s’aprofiten les hores d’atenció a la diversitat i substitució per realitzar grups heterogenis en les matèries …

+ Read More

Pautes de protecció de dades per als centres educatius.

Pautes de protecció de dades per als centres educatius.

Fa poc l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya va publicar una guia on es recullen les pautes de protecció de dades per als centres educatius. En aquest document, a tall de resum, queden clars els deures que han d’assumir les escoles, els instituts, i tots els centres educatius, pel que …

+ Read More