avaluació formativa distància

L’avaluació formativa a distància: alumnat en entorns socioeconòmicament desafavorits.

Un cop el Departament d’Educació ha demanat als equips docents l‘elaboració d’una proposta pedagògica que iniciï el tercer trimestre, els i les mestres s’han de plantejar com fer una avaluació formativa a distància. Què és l’avaluació formativa? Avaluar de manera formativa vol dir ser capaç de reflexionar sobre quins aspectes he adquirit i quins aspectes

avaluació docent

Avaluació docent

La RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent, regula els processos d’avaluació docent actuals a Catalunya. Malgrat distingeix entre els docents a serveis educatius i en centres educatius, nosaltres ens basarem només en

educació emocional a l'escola

Educació emocional a les escoles.

Fa temps que l’educació emocional a les escoles és una realitat. Està present des d’educació infantil fins a cursos de secundària, malgrat ho està més en cursos baixos. Què és l’educació emocional? L’educació emocional és la identificació de les emocions i la gestió de les mateixes en situacions socials reals. L’educació emocional a l’escola té

turisme escolar

Turisme escolar: quin és l’objectiu?

El turisme escolar està de moda. Molts equips docents visiten altres centres anomenat “innovadors” per imitar les seves pràctiques docents. Mentrestant alguns centres educatius són endogàmics, és a dir, s’emmirallen en si mateixos. L’arribada de professorat nou, de persones de pràctiques, de famílies participatives… pot aportar aire fresc, però és suficient per a l’actualització constant

personalització dels aprenentatges

Personalització dels aprenentatges a través de l’avaluació.

L’avaluació és, des del nostre punt de vista, l’eina clau en els processos de millora dels centres educatius i de la personalització dels aprenentatges. Si realment volem fer processos de canvi significatius no podem partir de cap altra visió que no impliqui modificar l’avaluació tal i com s’ha entès històricament. En les darreres entrades hem

Traducir/Translate »