1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Es troba en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, t’informo que:

La nostra denominació social és EDUFÒRUM.CAT, sota el DNI 39374729V corresponent a Luis Pedro Cano Herrera, i domicili social en Pg Joan Miró 50, Manresa, Barcelona – Espanya.

L’email de contacte és tocolaviola@gmail.com sent la nostra activitat social la de divulgar informació relacionada amb l’educació mitjançant el nostre Blog.

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

  • Divulgar informació relacionada amb l’educació.
  • Emetre reflexions i provocar debat i reflexió entorn l’educació.

1.3. Usuaris:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 Ús de la pàgina web

La pàgina web https://www.eduforum.cat endavant (WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de EDUFÒRUM.CAT. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ ús del web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, satànic, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

EDUFÒRUM.CAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, satànics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, EDUFÒRUM.CAT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de l’bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

En tot cas EDUFÒRUM.CAT es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web https://www.eduforum.cat com el present avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

EDUFÒRUM.CAT per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Luis-Pedro Cano Herrera o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per EDUFÒRUM.CAT serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EDUFÒRUM.CAT.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EDUFÒRUM.CAT .. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de EDUFÒRUM.CAT ..

En cas d’existir, queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents de el Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EDUFÒRUM.CAT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

EDUFÒRUM.CAT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de EDUFÒRUM.CAT s’haurà de sotmetre les següents condicions:

  • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de EDUFÒRUM.CAT ..
  • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de EDUFÒRUM.CAT sense la seva prèvia autorització expressa.
  • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de EDUFÒRUM.CAT , ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a EDUFÒRUM.CAT , llevat autorització expressa d’aquest .
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre EDUFÒRUM.CAT i el titular de la pàgina web o de l’portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de EDUFÒRUM.CAT dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
  • EDUFÒRUM.CAT no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web de EDUFÒRUM.CAT pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

EDUFÒRUM.CAT no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

EDUFÒRUM.CAT no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per EDUFÒRUM.CAT i que resultin accessibles a través d’ EDUFÒRUM.CAT

6. DRET D’EXCLUSIÓ

EDUFÒRUM.CAT es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS

EDUFÒRUM.CAT perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

EDUFÒRUM.CAT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS I DUBTES

EDUFÒRUM.CAT informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a tocolaviola@gmail.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EDUFÒRUM.CAT i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Traducir/Translate »