Educació emocional a les escoles.

Fa temps que l’educació emocional a les escoles és una realitat. Està present des d’educació infantil fins a cursos de secundària, malgrat ho està més en cursos baixos.

Què és l’educació emocional?

L’educació emocional és la identificació de les emocions i la gestió de les mateixes en situacions socials reals.

L’educació emocional a l’escola té com a objectiu principal identificar les emocions individuals per ser capaços de gestionar-les. Si això s’aconsegueix, el segon objectiu serà identificar les emocions de les persones properes per desenvolupar l’empatia i les habilitats socials necessàries a la societat actual.

Identificar les emocions individuals vol dir anar més enllà de l’alegria i la tristesa. Significa identificar en quines situacions em poso nerviós, què em neguiteja, si avui tinc un mal dia, si hi ha coses que em fan ser més flexible… i veure quins són els punts febles d’un mateix. Conèixer les pròpies emocions ens ha de facilitar el seu control. L’educació emocional a les escoles té com a objectiu també la gestió de les emocions, és a dir, no justificar les reaccions arrel de les emocions individuals.

Activitats d’educació emocional a les escoles.

Quan es planifiquen activitats d’educació emocional a les escoles cal parlar d’aprenentatges transversals. No és una tasca exclusiva dels tutors o tutores atès que les competències transversals, segons consta a la normativa del currículum, són aprenentatges dels quals tot l’equip docent és responsable. No tindria sentit treballar competències emocionals i socials i no tenir-ho present a totes les àrees o àmbits de treball.

Les activitats a educació infantil s’han de centrar en el coneixement de les pròpies emocions. Cal posar nom i paraules a les emocions. Identificar quan un s’enfada, està content, té por, té vergonya o simplement no sap què té, és important. Aquesta identificació que ja es pot iniciar a partir de la introducció de la parla (2-3 anys) anirà acompanyada de la introducció a la identificació de les emocions dels altres, per entendre’ls i iniciar els processos d’empatia i desprendre’s del “jo”.

Per fer-ho es pot partir de contes, il·lustracions, … on s’identifiquin les emocions. Després es pot iniciar el procés de teatralització, el qual serà l’eina clau per al desenvolupament d’aquesta tasca. Finalment, les tècniques de relaxació ens ajudaran a controlar les emocions.

Les activitats a educació primària i secundària han d’anar dirigides a la identificació i conseqüent treball d’empatia. Per això, sumat a les tècniques de relaxació hem de ser capaços de crear situacions a l’aula on les emocions tinguin especial interès. Debats, diàlegs, resolució de conflictes…és a partir de la posada en pràctica que el treball emocional tindrà més rellevància.

A la web XTEC trobareu diferent bibliografia al respecte.

Traducir/Translate »