Reducció de ràtios vs codocència.

La reducció de ràtios i la codocència són dos mecanismes organitzatius que estan en auge. L’autonomia dels centres educatius a Catalunya permet diversos sistemes per, aprofitant els recursos humans, atendre millor l’alta diversitat present per tal d’aprofundir en sistemes de personalització de l’ensenyament. Reducció de ràtios o codocència? Alguns centres han tendit a la reducció

pla de l'equip

Autoavaluació en aprenentatge cooperatiu.

Un cop hem establert els equips base i els fem treballar amb estratègies cooperatives, tot i aplicar dinàmiques de cohesió que ens permetin treballar de manera preventiva, sortiran conflictes; serà el moment de l’autoavaluació en l’aprenentatge cooperatiu. Sovint aquests conflictes són dinàmiques pròpies dins l’aula: no comparteixen material, no saben donar ajuda i acaben donant

estructura cooperativa

Estructures d’aprenentatge cooperatiu.

Partint de l’anterior entrada respecte la cohesió del grup classe i la predisposició cap a l’aprenentatge cooperatiu, ha arribat el moment d’implementar les estructures d’aprenentatge cooperatiu, la seva essència a les nostres aules. Què busquem, implementant aquesta metodologia? Bàsicament hem de tenir en ment que implementant l’aprenentatge cooperatiu volem assegurar que tot l’alumnat pugui intervenir

cohesió

Dinàmiques de cohesió. La predisposició per a l’aprenentatge cooperatiu.

Una de les funcions principals de les escoles és la socialització dels infants. No només tenim com a objectiu l’aprenentatge de capacitats o competències per al seu desenvolupament personal, sinó que tenim la responsabilitat d’incloure a tots i cadascun dels nostres infants en una societat cada cop més intercultural, complexa, accelerada i tecnològicament avançada. Per

aprenentatge cooperatiu

Què ha de tenir un projecte d’Aprenentatge Cooperatiu?

Si com a centre ens hem plantejat mai què ha de tenir un projecte d’aprenentatge cooperatiu, aquí us intentarem facilitar aquesta reflexió. De ben segur que la gran majoria de centres educatius fan activitats que anomenen cooperatives. Però, ho són realment? Com podem distingir una activitat cooperativa d’una activitat en grup? Segons Pere Pujolàs, un

Aprenentatge cooperatiu: moda o necessitat?

Als claustres es debat sobre si l’aprenentatge cooperatiu és una moda o una necessitat. Malgrat sembli mentida, l’aprenentatge cooperatiu té els seus inicis fonamentals al S.XVI (Perspectiva histórica del aprendizaje cooperativo: Un largo y tortuoso camino a través de cuatro siglos. Revista española de Pedagogía). Malgrat això, trobem companys i companyes als claustres que parlen

Atenció a la diversitat i abandonament escolar.

La mirada que el centre educatiu fa de l’atenció a la diversitat té una afectació directa en l’abandonament escolar. Som coneixedors de la relació directa entre atenció a la diversitat i abandonament escolar? La Fundació Bofill va emetre l’any 2017 l’informe “L’escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l’abandonament escolar“,

Síndrome de Down

Les persones amb Síndrome de Down tenen dret a l’educació segons la nostra normativa actual. Cada dia més escoles i instituts treballen intensament per aconseguir entorns més equitatius. L’equitat educativa va de la mà, inevitablement, de la inclusió d’alumnat amb necessitats educatives especials i/o específiques en aquests entorns ordinaris. I quan parlem d’aquests alumnes, no

Traducir/Translate »