avaluació docent

Avaluació docent

La RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent, regula els processos d’avaluació docent actuals a Catalunya. Malgrat distingeix entre els docents a serveis educatius i en centres educatius, nosaltres ens basarem només en

Traducir/Translate »