La normativa, aquella gran desconeguda.

La normativa sol ser aquella gran desconeguda però que afecta directament al dia a dia de les escoles i instituts. Els centres educatius, els serveis territorials, els i les docents, les famílies com a usuàries, l’alumnat, les titulacions, les avaluacions, els currículums… i en general tot el sistema educatiu està regulat per diverses normes que

Currículum educació visual i plàstica.

L’àrea d’educació visual i plàstica compta amb un currículum a desenvolupar. Dins d’aquest currículum trobem competències i criteris d’avaluació, alhora que continguts, vinculats a la capacitat crítica davant dels estereotips de cos. A més, socialment el tema de la cosificació de la dona ha pres darrerament molta rellevància. Currículum educació visual i plàstica: una proposta.

Traducir/Translate »