El bullying o l’assetjament escolar.

El bullying o l’assetjament escolar és la suma d’accions que fa una persona o grup de persones cap a un tercer amb l’objectiu de menystenir-la, maltractar-la i apartar-la socialment. El bullying pot ser físic, mental i/o virtual. En el bullying o assetjament escolar es diferencien tres grups de persones: les assetjadores, l’assatjat/da i els observadors.

Traducir/Translate »